“دکتر حسین اصغری پور” موقعیت ها

دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنج شنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه

درباره “دکتر حسین اصغری پور”

خدمات ارائه شده

پزشک داخلی
پزشک داخلی 1 خدمات
بیماری عفونی 100,000 تومان

کلیه بیماری های عفونی

تخصص ها

مقالات

هنوز هیچ مقاله ای ارسال نشده است.
  • اشتراک گذاری پروفایل:
Call Now Button