بای پپ و سی پپ​(CPAAP)

دستگاه سی پپ (C PAAP) 
(اجاره سی پپ)

این دستگاه نیز مربوط به اختلالات تنفسی در فرد سالمند و یا بیمار است و درمواردی برای نگهداری از سالمند در منزل ضروری است. با فشاری کم و ثابت از طریق ماسک به اکسیژن رسانی و تنفس بیمار کمک می کند. این دستگاه هم به صورت اتوماتیک و هم غیراتوماتیک در بازار وجود دارد. استفاده از آن موجب بهبود فیزیکی و عملکردی اعضای مختلف بدن می شود.
توصیه می شود از دستگاه اتوماتیک سی پپ استفاده شود تا درصد خطای پایین تر، عملکرد بهتر و ارزیابی تنفس بیمار راحت تر صورت پذیرد.

دستگاه بای پپ

این دستگاه  با بالا بردن فشار اکسیژن در دم و پایین آوردن فشار در بازدم به تقویت عضلات ریوی کمک می کند تا بیمار بتواند مرحله دم را خودش انجام دهد. بای پپ با تهویه بیشتر شش ها، حجم تنفس را بیشتر می کند همچنین به ثبت اندازه قدرت تنفس می پردازد.

این دستگاه نوعی ونتیلاتور است و به بیماران ریوی که دچار ضعف در مرحله دم هستند کمک می کند.

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید

Call Now Button