دستگاه پالس اکسیمتر

دستگاه پالس اکسیمتر

این دستگاه پزشکی تعداد ضربان قلب و میزان اکسیژن خون را نمایش می دهد.

از دیگر علائم حیاتی بدن که اندازه گیری و یادداشت نتایج آن بسیار مفید است غلظت اکسیژن خون است. دستگاه پالس اکسی متر از طریق تابش اشعه نور به مویرگ های انگشت و اندازه گیری قوانین فیزیکی حاکم بر آن و بازتابش، میزان اکسیژن خون را اندازه گیری کرده و روی صفحه نمایشگر نشان می دهد. با این دستگاه می توان فشار خون، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، میزان اکسیژن خون را ثبت کرد.
این دستگاه در دو نوع انگشتی ( سیار ) و مرکزی ( ثابت ) ارائه گردیده که نوع انگشتی آن بیشتر در منزل کاربرد دارد.

میزان اکسیژن طبیعی بدن حدود 98 است و اگر از 90 کمتر بود بسیار خطرناک است

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید

Call Now Button