بیمارستان والفجر بیمارستان والفجر

این یک متن ساختگی و تست است

دکتر های متخصص

بدون دکتر متخصص.

درباره “بیمارستان والفجر”

خدمات ارائه شده

رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی
رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی 1 همه خدمات
انکولوژی تشعشعی 1 تومان

یبلیبلی

Call Now Button